Turvallisuudesta Tehoa

Koko henkilökunnan työturvallisuutta lisäävä koulutus

Jokainen meistä haluaa työskennellä mahdollisimman turvallisessa työpaikassa. Työväkivallalle tai sen uhalle työssään altistuu kuitenkin maassamme yli 110 000 työntekijää vuodessa ja työväkivaltaa voi esiintyä kaikilla aloilla.  On väärin ajatella, että väkivalta nyt vaan kuuluu työhön. Onko teillä tiedossa työpaikanne haastavat asiakastilanteet ja turvallisuusriskit? Kannatteko yhdessä vastuun siitä, että kaikilla on keinot toimia turvallisuutta haastavissa tilanteissa?

Miten väkivallan uhka tai väkivalta näkyy teillä? Kiukkuinen asiakas hyökkää kohti joko sanalllisesti tai fyysisesti, sekavasti käyttäytyvä asiakas alkaa uhkailemaan, muistisairas turvautuu väkivaltaan tilanteesta hämmentyneenä, varas uhkaa aseella, päihtynyt henkilö nostaa nyrkkinsä lyödäkseen tai asiakas alkaa lähentelemään. 

Haluatteko työpaikaksi, jossa työntekijät voivat keskittyä itse työn tekemiseen ja kaikilla on hyvät keinot minimoida turvallisuuteen liittyvät riskit ja haasteet? Tiedättekö miten paljon vuorovaikutuksen keinoilla voi vaikuttaa turvallisuuteen? Haluatteko konkreettisia työkaluja työpaikkanne turvallisuuden lisäämiseksi? Turvallinen työpaikka lisää myös työpaikan vetovoimaa.

Koulutuksen avulla saatte teidän työpaikalle keinoja lisätä turvallisuutta, keinoja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin ja osaamista haastavien tilanteiden jälkiselvittelyyn. Voimme räätälöidä koulutuksen vastaamaan juuri teidän tarpeitanne.

Käytämme monipuolisia koulutusmenetelmiä ja tehokeinoina myös draamaa.

Koulutuksen tavoitteet:

Koulutuksien jälkeen osallistuja:

• tietää työntekijän oikeudet ja velvollisuudet turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa
• osaa ennaltaehkäistä ja ennakoida haastavia ja turvattomia työtilanteita
• on saanut konkreettiset työkalut turvallisuuden lisäämiseen
• tietää miten toimia jos “tilanne on päällä”  eli tietää työpaikan ohjeet väkivaltatilanteiden varalle ja osaa toimia niiden mukaisesti
• tietää mitä on kukipaso ja osaa käyttää sitä menetelmää
• on vahvistanut viestintätaitojaan 
• näkee vaikeiden tilanteiden jälkipuinnin ja läpikäynnin tärkeyden ja pitää huolta, että läpikäynti tehdään haastavan tilanteen jälkeen

Toteutus:

Yhden päivän aikana voidaan pitää kaksi samansisältöistä ryhmää (ryhmä max 15 hlöä) klo 9-12 ja 13-16

Hinta/koulutuspäivä: 

2290 € + alv 24 % + matkakulut