Työhyvinvoinnin Valmentava Johtaminen

Kun haluat tehostaa työtä - paranna työhyvinvoinnin johtamista.

Kun työhyvinvoinnin johtaminen on kohdallaan, yksilöt voivat hyvin ja työyhteisö toimii tehokkaasti yhteisten tavoitteiden hyväksi.

Koulutus toteutetaan kaksivaiheisesti 3-6 kuukauden aikana

1. koulutuspäivä: Valmentavan johtamisen kokonaisuus - Työhyvinvoinnin johtamisen menetelmät, joilla esimies valmentaa yksilöiden jaksamista ja työhyvinvointia. Ihmisten erilaisuuden tunnistaminen ja hyödyntäminen, heikkoon suoritukseen puuttuminen, hyvien ja erinomaisten suoritusten nostaminen, sekä tavoitteiden asettaminen yksilön työhyvinvoinnin tukemiseksi.     

2. koulutuspäivä: Valmentavan johtamisen menetelmät tiimin työhyvinvoinnissa - Koulutus antaa keinoja saada yksilöt toimimaan tiiminä, joka tukee toistensa jaksamista. Valmentavan johtamisen keinoilla jokainen aktivoidaan miettimään, miten itsensä johtaminen pitäisi näkyä ryhmän johtamisessa ja millaisella vuorovaikutuksella autetaan joukkuetta rakentamaan työilmapiiriä. Koulutus antaa keinot tiimidynamiikan hyödyntämiseen.

3. koulutuspäivä: Valmentajan rooli numerotietojen hyödyntämisessä: Työtyytyväisyys, sairauspoissaolot, tehotavoitteet, myynnin kehitys, asiakastyytyväisyys. Mittarit valitaan kunkin yrityksen painopisteiden mukaan ja koulutus antaa keinot, miten valmentavalla johtamisen tuloksilla nostetaan työntekijöiden aktiivisuutta ja tekoja.

 
Koulutuksen tavoitteet:

  • Saada työvälineet sekä yksilön että tiimin valmentavaan johtamiseen
  • Oivaltaa valmentavan otteen hyödyntäminen sekä itsensä johtamisessa että esimiestyössä
  • Oppia asettamaan motivoivia tavoitteita
  • Tunnistaa yksilön vahvuudet ja hyödyntää niitä tiimissä
  • Saada keinoja puuttua heikkoihin suorituksiin sekä huomioida erinomaisia saavutuksia

Koulutus räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin.

Toteutus:
Koulutuksen kesto 3 tuntia (ryhmä max.15 hlöä)
Koulutus toteutetaan kolmen päivän aikana 3-6 kk sisällä.
Valmennusten välissä seurantajakso, jonka aikana opittuja asioita jalkautetaan operatiiviselle tasolle.
Hinta/koulutuspäivä: 2450 € + alv 24 % + matkakulut

Lataa PDF-esite