TiimiTaituriksi

Koko henkilökunnan koulutus tiimityön parantamiseen ja oikeiden työtapojen yhtenäistämiseen

Tilaa tämä koulutus kun

Haluatte tehostaa ja kehittää tiimejänne ja työprosesseja
Haluatte oppia konkreettiset keinot kiireen vähentämiseen, työn tehostamiseen ja hukkatyön poistamiseen
Haluatte työkaluja työn laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen
Haluatte ylläpitää ja parantaa kaikkien työhyvinvointia, työkykykyisyyttä, energiaa ja innostusta
TiimiTaituriksi -koulutus antaa 10 konkreettista työkalua, miten tehdä henkilökunnasta motivoitunut yhteen hiileen puhaltava joukkue, joka viihtyy työssään ja kehittää yhtenäisiä toimintatapoja systemaattisesti.

On paljon edullisempaa pitää huolta nykyisistä työntekijöistä kuin rekrytoida uusia. Motivoituneella, energisellä ja sitoutuneella henkilöstökunnalla on myös suora vaikutus yrityskuvaan. Koulutuksen jälkeen työntekijä jaksaa paremmin ja yritys hyötyy tehokkaiden ja motivoituneiden työntekijöiden työpanoksesta.


Koulutuksen sisältö:

1. koulutuspäivä opettaa hyödyntämään neljää työvälinettä oman työn ja tiimin tarkastelussa ja kehittämisessä. Mistä työhyvinvointi ja tiimin tehokkuus koostuu? Mihin työaika menee? Mitä turha, arvoa tuottamaton työ on ja miten se poistetaan pysyvästi? Eroon hukasta, epäjärjestyksestä ja toistuvista virheistä.


2. koulutuspäivä antaa neljä työvälinettä työyhteisön haastavien tilanteiden ja kehityskohteiden löytämiseksi sekä työtapojen yhtenäistämiseksi. Miten työstä tehdään sujuvaa ja omat työtehtävät ovat kaikille selkeitä? Virheiden estäminen ilman että etsitään syyllisiä. Yksilön rooli oman ja koko tiimin työhyvinvoinnin kehittämisessä. Työtapojen yhtenäistämisen ja tasalaatuisuuden avaimet.


3. koulutuspäivä havainnollistaa kaksi työvälinettä, joilla luoda selkeä malli jatkuvaan parantamiseen. Ongelmien juurisyiden selvittäminen, jatkuva oppiminen ja parantaminen. Työyhteisötaidot. Miten työyhteisöstä tehdään sellainen, että sinne halutaan töihin ja siellä halutaan pysyä töissä? Miten tämä kaikki hyvä saadaan ylläpidettyä?

Koulutuksen tavoitteet:

  • Antaa kymmenen työkalua, miten tehdä joukkueesta motivoitunut ja hyvinvoiva
  •  Löytää selkeät ja oikeat keinot tehostaa ja yhtenäistää työn tekemistä
  • Saada työkalut, jolla omassa työssä vähentää hukkaa ja minimoida virheitä
  • Oivaltaa miten jokainen palvelee asiakkaita korkea- ja tasalaatuisesti
  • Oivaltaa jokaisen rooli tiimin kehitystyössä
  • Saada konkreettiset työkalut, joilla varmistaa, että koulutuksen antamat hyödyt ovat pysyviä

Koulutus räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin.

Toteutus:

Koulutus toteutetaan kolmivaiheisesti (ryhmä max 15 hlöä)
päivä 1: kaksi ryhmää, klo 9–12 ja 12:30–15:30
päivä 2: kaksi ryhmää, klo 9–12 ja 12:30–15:30
päivä 3: kaksi ryhmää, klo 9–12 ja 12:30–15:30

Koulutuspäivien väli 4–6 kuukautta

Hinta/koulutuspäivä: 2290 € + alv 24 % + matkakulut