Muutoksesta Mahdollisuus

Innostava koko henkilökunnan koulutus, joka nostaa työhyvinvoinnin ja työkyvyn uudelle tasolle.


Miten koulutus hyödyttää teitä?

Muutos on osa työelämää. Entä jos muutos ei enää kuluttaisikaan energiaa, vaan lisäisi työhyvinvointia, tuloksellisuutta, työn laatua, työn imua, työpaikan veto- ja pitovoimaa ja muutosmyönteisyyttä.  Muutoksesta Mahdollisuus -koulutus antaa työkalut kaikkeen tähän. Koulutus antaa keinot tehostaa työtä muutosten keskellä. Koulutus antaa myös keinoja löytää yksilöiden omat vahvuudet, tällöin yksilöt voivat hyvin ja työyhteisö toimii tehokkaasti yhteisten tavoitteiden hyväksi.

Muutoksesta Mahdollisuus -koulutus auttaa oivaltamaan millaisia rooleja ja asenteita muutoksiin liittyy ja miten muutososaamisen avulla löytyy avaimet nähdä muutosten mahdollisuudet ja hyödyt. Käytämme koulutusmenetelminä ja tehokeinoina draamaa ja huumoria. Kouluttajat hoitavat näyttelemisen. Luomme turvallisen ilmapiirin, jossa kenenkään ei tarvitse jännittää.

Koulutus toteutetaan kaksivaiheisesti 4-6 kuukauden aikana
1. koulutuspäivä:
Koulutus antaa työkalut siihen, miten muutokset saadaan voimavaroiksi ja koko työyhteisöä hyödyttäviksi uudistuksiksi.  Mitä muutoksen vaiheet ovat?  Miten yksilö ei ole muutosten kohde vaan on osallisena muutoksessa, jolloin jokainen osallistuu muutosten suunnitteluun, läpivientiin ja arviointiin. Koulutus valmentaa yksilöitä hyödyntämään oppia aiemmista muutoksista ja kohtaamaan nykyiset muutokset siten, että he kokevat hallitsevansa muutoksia. Mikä on tunteiden ja erilaisten roolien merkitys muutoksissa? Mitä itse voi tehdä, jotta jaksaa jatkuvia muutoksia.


2. koulutuspäivä:

Koulutus antaa työkaluja miten jatkossakin selvitään muutosten kanssa ja miten osataan nähdä muutokset työn laatua ja työn merkityksellisyyttä lisäävinä asioina. Miten pidetään itsestä huolta ja miten ylläpidetään ja treenataan muutoskuntoa?


Koulutuksen tavoitteet:

  • Auttaa oivaltamaan, mitä muutos on ja millaisia ajatuksia ja tunteita liittyy muutoksiin
  • Oivalluttaa näkemään, miten muutos ei ole välttämätön paha, vaan koko työyhteisöä, organisaatioita ja asiakasta hyödyttävä parannus
  • Antaa työkalut, joiden avulla muutokset voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti
  • Lisätä jokaisen muutoskuntoa ja työhyvinvointia

Koulutus räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin. Tilaa koulutus, kun haluat ihmisten selviävän muutoksista voittajina. Koulutuksista voidaan myös räätälöidä ohjelmanumero henkilöstön illanistujaisiin, TYKY-päiviin tmv. virkistystapahtumiin.

Toteutus:

Koulutus toteutetaan kaksivaiheisesti (ryhmä max 15 hlöä)
päivä 1: kaksi ryhmää, klo 9-12 ja 13-16
päivä 2: kaksi ryhmää, klo 9-12 ja 13-16
Koulutuspäivien väli 4-6 kuukautta


Hinta/koulutuspäivä: 2290 € + alv 24 % + matkakulut