Työhyvinvoinnin Työvälineet

Innostava koko henkilökunnan koulutus, joka nostaa työhyvinvoinnin uudelle tasolle.

Miten koulutus hyödyttää teitä?

Kun henkilökunta voi hyvin ja työskentelee iloisella mielellä, tulokset paranevat. Hyvinvointi näkyy muun muassa kustannustehokkuutena, sairauspoissaolojen vähenemisenä, osaamisen jakamisella sekä työntekijöiden voimakkaampana sitoutumisena. Hiljainen tieto tulee näkyväksi sekä asiakkaiden, työyhteisön että yrityksen hyödyksi. Hyvinvoivalla henkilöstöllä on myös suora vaikutus yrityskuvaan. Koulutuksen jälkeen työntekijä jaksaa paremmin ja yritys hyötyy tehokkaiden ja motivoituneiden työntekijöiden työpanoksesta.

Koulutus toteutetaan kaksivaiheisesti 4-6 kuukauden aikana
1. koulutuspäivä: Koulutus antaa neljä työvälinettä eli menetelmää yksilön työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Koulutuksen aikana luodaan selkeä toimintamalli, jonka avulla työhyvinvointia kehitetään.

2. koulutuspäivä: Koulutus herättää, innostaa ja aktivoi jokaisen miettimään omaa panostaan työyhteisön hyvässä vuorovaikutuksessa. Koulutuksessa hyödynnetään huumoria ja draamaa haastavien tilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus auttaa huomaamaan, millä konkreettisilla keinoilla henkilökunta menestyy arjen tilanteissa ja viestinnässä.

Koulutuksen tavoitteet:

  • Innostaa ja aktivoida jokaista työntekijää.
  • Saada työhyvinvoinnin työvälineet.
  • Oivaltaa yksilön rooli työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämisessä.
  • Auttaa jokaista oivaltamaan oma panos tiimipelaajana.
  • Näistä koulutuksista voidaan myös räätälöidä ohjelmanumero henkilöstön illanistujaisiin, TYKY-päiviin tai muihin virkistystapahtumiin. 

Toteutus:

Koulutus toteutetaan kaksivaiheisesti (ryhmä max 15 hlöä)
päivä 1: kaksi ryhmää, klo 9-12 ja 13-16
päivä 2: kaksi ryhmää, klo 9-12 ja 13-16
Koulutuspäivien väli 4-6 kuukautta

Hinta/koulutuspäivä: 2290 € + alv 24 % + matkakulut