Työnilon Tienviitat

Koko henkilökunnan työhyvinvointikoulutus, joka lisää työpaikan veto- ja pitovoimaa


Haluatteko unelmien työpaikaksi, jossa työntekijät ovat sitoutuneita ja ylpeitä työpaikastaan? Oletteko kyllästyneet rekrytoinnin haasteisiin, hyvien työntekijöiden löytämisen vaikeuteen tai oman alanne negatiivisiin tarinoihin? 


Tämä kaksiosainen koulutus auttaa lisäämään oman työpaikan veto- ja pitovoimaisuutta ja viitoittaa keinot tehdä työn merkityksellisyys näkyväksi. Koulutus antaa konkreettiset työkalut, miten lisätä työhyvinvointia ja työniloa. Vastakohtien voimaa hyödyntämällä koulutus saa näkemään, miten työtä ei  tehdä “lomaa tai eläkettä” odottelemalla, vaan työstä saa tykätä ja silloin se myös näkyy toisille.  Koulutuksessa opitaan, mitä hyötyä työn ilosta, työtyytyväisyydestä ja työn imusta.


Käytämme monipuolisia koulutusmenetelminä ja meidän tehokeinoina on draama ja huumori. Koulutuksen ennakko- ja välitehtävissä hyödynnetään valokuvaamisen avulla asioiden tekemistä näkyväksi ja nämä konkreettiset tulokset näkyvät koko työyhteisölle.


Toteutus:
Koulutus toteutetaan kaksivaiheisesti 4-6 kuukauden aikana


1. koulutuspäivä: Koulutus antaa työvälineet työpaikan veto- ja pitovoiman lisäämiseen. Koulutuksessa tunnistetaan mitkä asiat liittyvät motivaatioon, resilienssiin ja työn merkityksellisyyteen, ja koulutus auttaa oivaltamaa, miten luodaan työstä tykkäävä, hyvinvoiva työyhteisö. Ennen koulutusta tehtävä ennakkotehtävä saa huomaamaan, mikä omassa työssä on merkityksellistä ja tärkeää. Koulutuksessa käytännönläheisen välitehtävän tulokset puretaan toisessa koulutuspäivässä.

2. koulutuspäivä: Koulutus herättää, innostaa ja aktivoi jokaisen miettimään työn tekemisen arvoja ja energialähteitä. Koulutuksessa pysähdytään pohtimaan, mitä tulee huoneeseen, kun sinä tulet paikalle. Mitkä ovat jokaisen omat keinot voimautua? Koulutus antaa konkreettiset ja herätteelliset keinot, miten säilyttää jatkossakin työpaikan veto- ja pitovoima.


Molempien koulutuspäivien tavoitteet:


Koulutuksien jälkeen osallistuja:

  • on saanut keinoja oman ja työyhteisön työhyvinvoinnin tukemiseen
  • on saanut keinoja lisätä työpaikan veto- ja pitovoimaa
  • tunnistaa mistä työn ilo tulee ja osaa lisätä sitä omassa työssä ja työyhteisössä
  • on oppinut näkemään työn merkityksellisyyden, arvojen ja laadun yhteyden
  • tietää 10 tapaa lisätä sopeutumis- ja selvitymiskykyä eli resilienssiä
  • näkee työhyvinvoinnin ja työyhteisötaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa, tehokkuudessa ja tuloksellisuudessa

 
Toteutus:
Koulutus toteutetaan kaksivaiheisesti (ryhmä max 15 hlöä)
päivä 1: kaksi ryhmää, klo 9-12 ja 13-16
päivä 2: kaksi ryhmää, klo 9-12 ja 13-16


Koulutuspäivien väli 4-6 kuukautta


Hinta/koulutuspäivä: 2290 € + alv 24 % + matkakulut