Vahvuuksista Voimaa 1 & 2

Vahvuuksista Voimaa -koulutus

Onko ideaalityöpaikassa ja -tiimissä kaikki työkaverit samanlaisia keskenään? Vai onko työyhteisön tuloksen ja laadun kannalta hyvä, että tiimissä on erilaisia persoonia ja erilaista osaamista? Tiesitkö, että työpaikan ristiriidat, huono henki ja erilaiset konfliktit vähentävät työtehoa, kasvattavat stressiä, lisäävät sairauspoissaoloja ja irtisanoutumisia.

Vahvuuksista Voimaa - koulutus on vuorovaikutuksen rakentamisen täsmäpaketti erilaisuuden ymmärtämiseen ja vahvuuksien hyödyntämiseen. Koulutus auttaa oivaltamaan teidän joukkueen koko potentiaalin ja valjastamaan jokaisen vahvuudet työyhteisön rakentamiseen. Tämä kaksiosainen koulutus auttaa  ymmärtämään itseä ja oivaltamaan miten erilaisuudesta tehdään yhteinen voimavara ja vahvuus, ja rakennetaan huippu tiimi, jossa jokaisen vahvuudet saadaan loistamaan ja työyhteisön vahvuudeksi. Koulutuksessa on mukaansatempaavia, herättäviä ja todellisia esimerkkejä, niin huikeista kuin surkeista vuorovaikutustilanteista arjessa.

1. koulutuspäivä:   

Koulutus sisältää toimintatyyli-analyysin, joka auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta. Miten erilaiset toimintatyylit näkyvät työelämässä ja miten vuorovaikutuksen keinoin voi tehdä yhteistyöstä sujuvaa ja tuloksellista. Miten itsetuntemus vaikuttaa siihen, miten tulemme toimeen työkavereiden kanssa. Koulutuksesta jää osallistujille "työkalupakki", joka auttaa auttaa toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja auttaa saamaan kaikkien omat vahvuudet parhaiten käyttöön.

2. koulutuspäivä:

Koulutuksessa oivalletaan erilaisia vuorovaikutustapoja, ja miten tiimin dynamiikkaan vaikuttaa erilaiset persoonallisuustyypit, monikulttuurisuus, työyhteisön sukupuoli- ja ikäjakama, työhistorian ja elämäntilanteet. Koulutus antaa konkreettiset keinot erilaisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Koulutus avaa miten itsetunto vaikuttaa erilaisuuden hyväksymiseen, ja miten tämä vaikuttaa tiimin välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Koulutus oivalluttaa keinot vahvan työryhmän kasaamiseen.

Molempien koulutuspäivien tavoitteet: 

Koulutusten jälkeen osallistuja näkee

  • omat vahvuutensa ja saa ne valloilleen
  • ymmärtää keinot, miten erilaisuudesta tehdään voimavara ja tiimin menestystekijä
  • oivaltaa miten tiimissä kunkin vahvuudet valjastetaan koko tiimin hyödyksi
  • osaa tehdä työtä erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärtää miten kunnioitus näkyy ja vaikuttaa tiimin toimintaan
  • osaa käyttää sanallisen viestinnän keinoja erilaisten tiimipelaajien kanssa entistä sujuvammin
  • oivaltaa kehonkielen keinot viestinnässä
  • osaa ratkaista ongelmia ratkaisukeskeisesti
  • osaa vaikuttaa omaan käyttäymiseen ja näkee oman käytöksen osana tiimin toimintaa 

Toteutus:

Kaksi ryhmää (ryhmä max 15 hlöä), klo 9-12 ja 12:30-15:30

Koulutuspäivän hinta: 2290 € + alv 24 % + matkakulut