Työntekijästä Tähtitekijäksi ja TiimiTaituriksi

Innostava koko henkilökunnan koulutus, joka nostaa työtehon, motivaation ja työilmapiirin uudelle tasolle. 

Miten koulutus hyödyttää teitä?

Koulutus sitouttaa ja motivoi työntekijät arvostamaan työpaikkaansa uudella tavalla, saa jokaisen oivaltamaan kuinka olla yrityksen käyntikortti ja kuinka toimia tehokkaasti yhteisten tavoitteiden hyväksi.

Koulutus toteutetaan kaksivaiheisesti 4-6 kuukauden aikana

1. koulutuspäivä: Työntekijästä Tähtitekijäksi -koulutus auttaa oivaltamaan omia asenteita ja suhtautumismalleja työhön ja huomaamaan näiden seurauksia. Koulutus herättää, innostaa ja aktivoi jokaisen miettimään omaa panostaan työyhteisössä ja oivaltamaan, miten joustavuus - tai sen puute - näkyy yksilön toiminnassa.  Koulutuksessa jokainen ymmärtää, että työntekijä on työpaikkansa käyntikortti.

2. koulutuspäivä: TiimiTaituriksi-koulutus herättää, innostaa ja aktivoi jokaisen miettimään omaa panostaan hyvässä vuorovaikutuksessa. TiimiTaituriksi-koulutuksessa hyödynnetään huumoria ja draamaa haastavien tilanteiden ratkaisemisessa ja koulutus saa huomaamaan, millä konkreettisilla keinoilla henkilökunta menestyy arjen tilanteissa ja viestinnässä.

Koulutuksen tavoitteet:

  • Auttaa jokaista oivaltamaan oma panos tiimipelaajana
  • Tsempata koko työyhteisö motivoitumaan työstään uudella tavalla
  • Herättää, innostaa ja aktivoida jokaista työntekijää oivaltamaan oman työn merkitys
  • Antaa käytännönläheisiä esimerkkejä jokaisen oman roolin lisäämiseen: työntekijä, joka arvostaa työpaikkaansa on valmis tekemään myös tulosta yhteisten tavoitteiden hyväksi
  • Auttaa jokaista oivaltamaan oma osuus vuorovaikutuksessa

Toteutus:

Koulutus toteutetaan kaksivaiheisesti (ryhmä max 15 hlöä)
päivä 1: kaksi ryhmää, klo 9–12 ja 12:30–15:30
päivä 2: kaksi ryhmää, klo 9–12 ja 12:30–15:30 Koulutuspäivien väli 4–6 kuukautta
Hinta/koulutuspäivä: 1990 € + alv 24 % + matkakulut

Lataa PDF-esite