Työnohjaus

Miten työnohjaus voi auttaa juuri teidän työyhteisöä?

Työnohjausta voi verrata auton määräaikaishuoltoon. Jos se jää varaamatta, niin voi olla että korjattavaa löytyy myöhemmin enemmänkin ja laskukin on isompi. Sen sijaan jos määräaikashuolloista pidetään kiinni, niin auto kulkee ja katsastajakin kiittelee. Samoin on työnohjauksen laita. Työnohjaus on työhyvinvointia ja työn kehittämistä ylläpitävää ja kehittävää toimintaa. Sen avulla voi vaikuttaa niin työntekijään omaan kasvuun ja jaksamiseen ja myös koko työn ja työyhteisön kehittämiseen. Onko teidän porukan huoltokirja ajan tasalla?

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on tavoitteellista keskustelua omasta työstä, sen nykytilan arvioimista, tutkimista ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus auttaa jaksamaan ja pysymään työkykyisenä ja antaa lisää voimaa ja virtaa työhön. Työnohjaus perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien omiin oivalluksiin. Säännölliset tapaamiset ja ohjausprosessiin eteneminen mahdollistavat, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Työnohjaus tarjoaa paikan jäsentää omaa työtä sekä käsitellä työstä nousevaa tunnekuormaa. Työnohjaus mahdollistaa omaan työrooliin, työhön ja työyhteisöön liittyvien ajatusten ja tunteiden käsittelyä. 
Tiivistetysti tämän kaiken voisi sanoa, että on aikaa istua alas ja puhua ohjatusti omasta työstä, siihen liittyvistä tunteista ja ajatuksista. Oppia ja oivaltaa uutta. Kehittyä niin ihmisenä kun ammattilaisena. Kävellä työnohjauksesta pois hieman kevyemmin askelin. 

Tarjoamme ilmaisen 30 minuutin työnohjauksen kartoituskerran. Samalla tutustut työnohjaajaan ja saat jo hieman kokemusta, mitä työnohjaus meillä on ja miten se hyödyttäisi teidän työyhteisöä.

Kenelle?

Työnohjaus sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjausta on pidetty perinteisesti sosiaali- ja terveysaloilla sekä opetuksen kentällä. Nykyisin työnohjauksen kenttä on laajentunut ja siitä hyötyvät muun muassa eri alojen esimiehet, asiantuntijatyötä tekevät, itsenäistä työtä tekevät ja muutosten parissa työskentelevät henkilöt. Työnohjaajalla ei tarvitse olla substanssiosaamista vaan yhdistävänä tekijänä jokaisessa paikassa on ihminen, työ ja työyhteisö.


Työnohjauksen hyödyt:
 • Antaa tukea arjessa jaksamiseen, ammatilliseen kasvuun ja ratkaisukeskeiseen ajatusmalliin
 • Järjestämällä työnohjausta osoitat työntekijöillesi arvostusta ja välittämistä.
 • Lisää jokaisen työhyvinvointia, sitoutumista sekä oman työn että työnantajan arvostusta.
 • Työn tavoitteet, tehtävät ja roolit selkiytyvät
 • Työskentely sujuu paremmin
 • Tuottavuus paranee
 • Muutoskyky ja oppiminen lisääntyy
 • Ongelmanratkaisukyky paranee
 • Ennaltaehkäisee uupumista ja vähentää sairaslomia.  
 • Edesauttaa tavoitteisiin pääsemistä ja työyhteisön rakentamista
 • Lisää työn ja työpaikan pito- ja vetovoimaa
Kesto ja toteutus: kesto 60-90 min joko pienryhmissä (3-6hlöä) tai yksilötyönohjauksena. Päivän aikana mahdollisuus toteuttaa 3 x 1,5 h työnohjausryhmää, esim. klo 9:00-10:30, 11:00-12:30 ja 13:00-14:30

Hinta / työnohjauspäivä: 890 € (sisältää 3 x 1,5 h työnohjauksen)+ alv 24 % + matkakulut  
Referenssejä: Olemme kouluttaneet erilaisia työyhteisöjä yli 15 vuoden ajan. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme kouluttaneet yli 1000 yritystä, yhdistystä tai kuntaa ja heidän n.15000 työntekijää. Työnohjauksiin tyytyväisiä asiakkaitamme ovat mm.
 • Tukena yksiköiden työyhteisöt
 • Useat kuntayhtymät, mm. LLKY ja Selänne, työnohjaukseen osallistuneet mm. vammais-, vanhus-, mielenterveys- ja päihdeyksiköt
 • Useat säätiöt, mm. Kuurojen Palvelusäätiö, Savas-Säätiö
 • Kunnallinen puoli: mm. Lopen kunnan esihenkilöille yksilötyönohjausta, Hattula, Kauhajoki
 • Te-palvelut
 • Pilke päiväkodit
Sydämen Nosteen työnohjauksista sanottua:

Keskusteltiin niistä asioista, jotka todella on ongelmia
Työnohjaaja osaa saada ihmiset puhumaan vapaasti asioista
Aiheet olivat mielenkiintoisia, oli hyvä, että otettiin esille juuri ne asiat, joista nyt on tullut "erimielisyyksiä"
Puhuttiin kipeistä ja työyhteisöä koskevista asioista. Päästiin yhteisymmärrykseen asioista. Työnohjaaja osasi hyvin vetää ja johdatella keskustelua oikeaan suuntaan.
Sai purkaa tunteitaan mieltä painavista asioista. Sai uutta ajateltavaa ongelmien ratkaisuun.

Tilaa ilmainen työnohjauksen kartoituskerta.  Haluatko tietää mitä työnohjaus on ja miten työnohjaus voi auttaa juuri teidän työyhteisöä.  Ota meihin yhteyttä ja tilaa ilmainen 30 minuutin työnohjaajan kartoituskerta ja kuulet miten työnohjauksella voi lisätä työhyvinvointia, työn laatua ja henkilöstön sitoutumista.